-s TAKISI ( -s Addition )

2006-01-25 12:39:01

                                  -s TAKISI  (  -s  Addition )

Kullanıldığı Yerler:

 

SIMPLE PRESENT TENSE  (Geniş zaman)

We use -s

 I

-

 write

 you

-

 write

 we

-

 write

 they

-

 write

 he

-

 writes

 she

-

 writes

 it

-

 writes

 

 

1.Water consists of hydrogen and oxygen

1.He studies for two hours every night

2.My class begins at nine

3.He always eats a sandwich for lunch

1.He needs a pen right now

                                                 -s will be change

Sonu  s , sh , ch , x  ile biten sözcüklerin çoğulu ve fiilerin geniş zaman halleri  -es takısı alırlar.

Finish

Finishes

Watch

Watches

Bus

Buses

Box

Boxes

Sonu y ile biten sözcükler - ies takısı alırlar , fakat y nin önünde sesli harf varsa sonuna sadece - s gelir

Study

studies

Try

tries

Baby

babies

Boy

boys

Sonu f veya fe ile biten sözcükler - ves takısıyla çoğul olurlar 

knife

knives

shellf

shellves

 

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
(Sayılabilen ve sayılamayan isimler)

İngilizce'de isimler sayılabilen ve sayılamayan olarak ikiye ayrılır ve cümle içindeki kullanımları farklıdır. Sayılamayan isimler her zaman için tekil
kabul edilir.

Örneğin İngilizce'de "saç" kelimesi "uncountable"dır yani sayılamaz. Bu yüzden asla "s" takısı alarak çoğul yapılamaz. Halbuki Türkçe'de biz "saçlar" diyebiliriz. Aynı şekilde "su", "pirinç" ve benzeri kelimeler hep tekil kullanılmak zorundadır. Aynı şekilde sayılamayan kelimelerin başında "a veya an" artikelini de kullanamayız. Çünkü "a" bir anlamına gelir.

EXAMPLES

There is a book on the table.
There are 4 books on the table.

("book" kelimesi sayılabilen isim olduğu için çoğul olarak kullanılabilir.)

There is some water in the glass.
("su" kelimesi sayılamaz olduğu için asla "there are" kalıbıyla kullanılamaz.

SOME UNCOUNTABLE NOUNS
(Bazı sayılamayan isimler)

water
hair
money
bread
coke
coffee
milk
air
weather
cake

                                  SINGULAR AND PLURAL NOUNS

 

Singular Noun Definition:  When a noun means one only, it is said to be singular.  
Examples:  boy, girl, book, church, box

Plural Noun Definition:  When a noun means more than one, it is said to be plural.  
Examples:  boys, girls, books, churches

Rule #1
The plural of nouns is usually formed by adding - s to a singular noun.

 lamp

 lamps

 cat

 cats

 fork

 forks

 flower

 flowers

 pen

 pens

Exercise:  Write the plural of each of these nouns

 chair

 star

 farm

 storm

 door

 rock

 owner

 paper

 cup

Rule #2
Nouns ending in s, z, x, sh, and ch form the plural by adding - es.

 moss

 mosses

 buzz

 buzzes

 box

 boxes

 dish 

 dishes

 church

 churches

Exercise:  Write the plural of each of these nouns

 dress

 brush

 hex

 wish

 class

 fox

 cross

 bench

 bush

 ax

 grass

 mantis

 

Special Note:
If you add - s to such nouns as fox, bush, and bench, you will find that you cannot pronounce them without making an additional syllable.  This is why such nouns form the plural by adding - es.

 

 

 

Quick Review

 

1356
0
0
Yorum Yaz

Exercise:  Tell if the following nouns are singular or plural

 box

 cats

 slipper

 forks